روز شمار تاریخ زنجان

نهم فروردین

نهم فروردین


1 - در روز چهارشنبه 9 فروردين 1357 روزنامه اطلاعات خبر از معرفي دادستان جديد زنجان داد. بنابر اين خبر، رضا سادات باريکاني بازپرس شعبه دوم دادسراي زنجان شد. سادات باريکاني مدت 5/5 سال بازپرس شعبه دو دادسراي زنجان بود و قبلاً مدت 5/2 سال در پست دادرس علي البدل در شهرستان ابهر انجام وظيفه مي کرد. (روزنامه اطلاعات، 1357/1/9)

2- نهم فروردین 1357، یعنی چهلمین روز شهدای وقایع تبریز فرا رسید. زنجان، هم به علت پیش گامی در امر مبارزه و هم به علت هم جواری و هم زبانی با تبریزیان آمادگی بیشتری برای بزرگداشت این روز داشت. بنابراین از صبح روز نهم، کلیه مغازه های بازار و خیابانهای شهر تعطیل شد. گزارشگر ساواک در گزارش خود اضافه می کند، عده ای از مغازه داران در مقابل این سوال که چرا مغازه های خود را باز نکرده اند، گفته اند صبح برای باز کردن مغازه های خود مراجعه کرده اند، لکن چون مشاهده نموده اند که عده ای دکان های خود را بسته اند، از  بین آنکه مورد اعتراض و حمله قرار نگیرند از باز کردن مغازه ها خودداری نموده اند. در حالی که روز نهم فروردین به تعطیلی و حضور در مجلس ختم کشته شدگان تبریز گذشت و در جریان آن چندین نفر دستگیر شدند، (بيات، 1386، صفحات 312-313)

3- دوشنبه 9 فروردین 1361 با کشف دولانه فساد تیمی منافقین خلق در زنجان، یک منافق دستگیر شد و مقادیر زیادی سلاح و اسناد به دست برادران سپاه افتاد. (روزنامه اطلاعات، 1361/1/10)