روز شمار تاریخ زنجان

نهم آبان

نهم آبان


1 - سيد محقق و دانشمند كامل حاج ميزرا ابوالفضل موسوي فرزند مرحوك علامه حاج سيد محمد بن سيد محسن بن سيد باقر بن سيد كاظم موسوي و برادر بزرگ آيت¬الله حاج آقا رضا موسوي در سال هفتم شهر رجب 1318 ق در شهر زنگان متولد گرديد، مقدمات و متون را از شيوخ زنجان فراگرفته در سال 1347 ق به نجف رفت و از حوزه در س آيت¬الله محقق نائيني و شيخ محمد حسين اصفهاني استفاده نمود و در سال 1352 به زنجان مراجعت كرد مفيد، مروج، جامع منقول و معقول، تيز ذهن و خوش تصرف بود. به تهران رفته و در خيابان اميريه نماز جماعت مي¬خواند، در سال 1371ش وفات نمود(نیرومند، 1385: 264).
2- در تاریخ 1364/8/9 که سالن ورزشی تختی افتتاح گردید محل دفتر کار اداری تربیت بدنی در طبقه دوم یک باب عمارت قدیمی که در نبش کوچه شالچی واقع است قرار داشت(جمالی، 1373: 84).
3 - اعتصاب کارمندان سرجنگلداری و دامپزشکی از 1357/8/9 آغاز شده بود و اعتصاب رانندگان نفت¬کشهای شهری نیز موجب کمیاب¬شدن نفت در شهر و روستاهای زنجان شد و در پاره¬ای از روستاها نیز که برق وجود نداشت، مردم به علت فقدان نفت به اجبار در تاریکی به سر بردند(بیات، 1386: 392).