رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۸

نمایش جنب و جوش مردم در روزهای پایانی سال از شبکه استانی اشراق - نمایش محتوای خبر

 

 

نمایش جنب و جوش مردم در روزهای پایانی سال از شبکه استانی اشراق

شناسه : 358677913

خبر/رویداد مرکز

ارتباط زنده و پخش تصاویر بازار زنجان و نمایش جنب و جوش مردم در روزهای پایانی سال از شبکه استانی اشراق

آدرس کوتاه :