جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹

نمایش جنب و جوش مردم در روزهای پایانی سال از شبکه استانی اشراق - نمایش محتوای خبر

 

 

نمایش جنب و جوش مردم در روزهای پایانی سال از شبکه استانی اشراق

شناسه : 358677913

نمایش جنب و جوش مردم در روزهای پایانی سال از شبکه استانی اشراق


خبر/رویداد مرکز

خبر/رویداد مرکز

ارتباط زنده و پخش تصاویر بازار زنجان و نمایش جنب و جوش مردم در روزهای پایانی سال از شبکه استانی اشراق

آدرس کوتاه :