یادداشت ها

ميزان اقامت گردشگران در استان زنجان بیش از 514 هزار نفر است

 

 

حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از حوزه های مهم فرهنگی کشور و استان زنجان محسوب می شود. وظایفی و اهدافی که برای این حوزه تعریف شده شاملبرنامه ريزي، تهيه و اجراي برنامه هاي حفظ، مرمت، احيا، ساماندهي و مديريت بناها،محوطه ها و بافت هاي ارزشمند تاريخي استان،شناسایی آثار فرهنگی تاریخی و انجام پژوهش های باستانشناسی و پیشنهاد ثبت آنها در فهرست آثار ملی و جهانی است.

همچنین در این حوزه باید برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي حمايتي در زمينه توسعه و بهبود كمي و كيفي هنر های سنتی و محصولات صنايع دستي و هنرهاي سنتي اصيل و بومي استان به ويژه در حوزه رونق صادرات صورت گیرد.

بررسي و نياز سنجي در حوزه زيرساخت ها،تسهيلات و خدمات گردشگري و برنامه‌ريزي در جهت اجراي برنامه هاي تامين و تكميل زيرساخت هاي مورد نياز گردشگري در سايت ها،جاذبه ها و مناطق نمونه گردشگري و برنامه ريزي در راستاي ساماندهي خدمات و مجتمع هاي بين راهي و ايجاد و توسعه تاسيسات گردشگري و حمايت از برنامه استاندارد سازي تاسيسات گردشگري استان و نظارت به منظور ارتقاي كيفي خدمات گردشگري از اهداف دیگر تعریفی برای این حوزه است.

با نگاهی به وضعیت شاخص های مختلف استان در این حوزه مشخص می شود که مسیر توسعه ای مناسبی طی سال های گذشته و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی طی شده است. به طور نمونه  آمار گردشگران ورودی به استان در پایان سال 1396 با میانگین رشد سالانه 81/9 درصد در طول 40 سال گذشته به 3000619 نفر رسیده است. بررسی ها حاکی از این است که بیشترین آمار رشد گردشگران ورودی در دهه 96-1388 به میزان 55/9 درصد بوده است که به دلیل برگزاری جشنواره‌های ملی و بین المللی از جمله جشنواره آش، غذاهای بین المللی کشورهای عضو اکو و سایر جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های صنایع دستی استان می‌باشد.

ميزان اقامت گردشگران در استان زنجان طی سال 1357 به میزان 21 نفر بوده است. این میزان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روند رو به رشدی را تجربه کرد و در سال 1387 به میزان 207 هزار نفر رسیده است. در سال 1388 میزان اقامت گردشگران در استان زنجان 421 هزار نفر بوده و در هفت ماهه سال 1397 مطابق با آخرین برآوردها به میزان 514 هزار نفر بالغ شده است.

ثبت آثار ملي در استان زنجان طی سال 1357 به میزان 66 اثر بوده است. در سال 1377  سه اثر استان ثبت ملی شده و در سال 1387 نیز 437 اثر در استان زنجان به ثبت ملی رسیده است. همچنین در سال 1388، 61 اثر و در هفت ماهه سال 1397 نیز 179 اثر در استان به ثبت ملی رسیده اند.

یکی از اقدامات مهم برای نگهداری و احیای آثار تاریخی، اقدامات مرمتی برای آن ها است که در سال 1357 به تعداد 6 اثر در استان مورد مرمت قرار گرفته بود. در سال 1377 تعداد 30 اثر در استان مورد شده و در سال 1387 تعداد 105 اثر و در سال 1388 نیز 70 اثر مرمت شده اند. مرمت بناهاي تاريخي در استان طی هفت ماهه سال 1397 نیز به تعداد 150 اثر بوده است.

در استان زنجان كاوش باستانشناسي زیادی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته است. در حالی طی هفت ماهه سال 1397 به تعداد 15 کاوش باستانشناسی در استان صورت گرفته که در سال 1357 تنها سه کاوش صورت گرفته بود. در سال 1378 نیز 20 کاوش و در سال 1378 به تعداد 10 کاوش در مناطق هدف باستانشناسی صورت گرفته است.

یکی از اقدامات مهم در حوزه گردشگری استان زنجان ایجاد خانه های بوم گردي بوده است. این رویکرد در سال های اخیر مورد توجه مدیران استان قرار گرفته و هرچند در سال های قبل دستاوردهایی به دنبال نداشته اما در هفت ماهه نخست سال 1397 در استان زنجان 99 فضای بوم گردی ایجاد شده است.

آمار گردشگران ورودي به استان در استان طی سال 1357 به تعداد 71 هزار نفر بوده است. این تعداد هر سال با رشد بالایی مواجه بوده و از 237 هزار نفر تا 344 هزار نفر نیز رسیده است. این رشد ادامه داشته و در سال  1378 به میزان 517 هزار نفر رسیده و در سال 1388 نیز به یک میلیون و 206 هزار نفر بالغ گردیده است. مطابق با آخرین اطلاعاتی که در هفت ماهه سال 1397 برآورد شده تعداد گردشگران ورودی به استان به یک میلیون و 474 هزار نفر رسیده است.

در سال 1388 تعداد مجوزهایی که در استان زنجان برای احداث انفرادی و کارگاهی صنایع دستی صادر شده به میزان 533 مجوز بوده که در هفت ماهه سال 1397 به صدور مجوزهاي توليد به میزان 861 مجوز رسیده است.

یکی از مظاهر مهم تمدنی ملت ها آثار میراث ناملموس است که ثبت ميراث نامملوس در استان طی هفت ماهه سال 1397 به تعداد 16 اثر بوده است. در سال 1388 تعداد سه اثر میراث ناملموس استان ثبت شده و همچنین دو اثر نیز در سال 1387 ثبت شده است.

در هفت ماهه سال 1397 دو هتل دارای گرید در استان زنجان احداث شده و در سال 1388 نیز سه هتل در استان ایجاد شده بود. همچنین سه هتل نیز در سال 1387 در سطح استان احداث شده است.  در سال 1357 نیز تعداد هتل های گرید دار احداثی در استان به میزان سه هتل بوده است.

آدرس کوتاه :


صد کلمه