حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۷

موفقیت معاونت برنامه ریزی و نظارت مرکز زنجان در بین مراکز استانها - نمایش محتوای خبر

 

 

موفقیت معاونت برنامه ریزی و نظارت مرکز زنجان در بین مراکز استانها

شناسه : 350052476

خبر/رویداد مرکز

برابر ارزیابی صورت گرفته در اداره کل برنامه ریزی و نظارت  معاونت امور استان های سازمان ، در شش ماهه اول سال96 معاونت برنامه ریزی و نظارت مرکز زنجان موفق شد رتبه اول را در حوزه طرح و توسعه سیستم ها و در مجموع  ارزیابی اداره کل ،برنامه ریزی و نظارت رتبه سوم را در بین مراکز استانهای سازمان  کسب نماید .
شایان ذکر است عملکرد حوزه های برنامه ریزی و نظارت استانها هر سال از نظر کمیت و کیفیت در سه حوزه بررسی می شود که مرکز زنجان توانست در دو حوزه حائز رتبه گردد

آدرس کوتاه :