جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

موشن گرافیک پروتکل های بهداشتی محیط کار - صفحه داخلی تولیدات فضای مجازی

 

 

معاونت فضای مجازی

موشن گرافیک پروتکل های بهداشتی محیط کار

موشن گرافیک پروتکل های بهداشتی محیط کار


برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در کارگاه ها، اداره ها و شهرک های صنعتی موارد ذکر شده در موشن گرافیک را حتما رعایت کنیم.

 


دانلود


آدرس کوتاه :