جهش تولید | چهارشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۹

مهارت های زندگی - صفحه داخلی تولیدات فضای مجازی

 

 

معاونت فضای مجازی

مهارت های زندگی

مهارت های زندگی


مسلما مهارت ها می توانند کمک کنند تا یک زندگی رو به رشدی داشته باشیم.

هر چقدر در این مهارت ها ضعیف باشیم به همان اندازه باعث ایجاد نقصان در زندگی می شود...


دانلود


آدرس کوتاه :