جهش تولید | چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹

مقابله کودکان با استرس ناشی از شیوع ویروس کرونا - صفحه داخلی تولیدات فضای مجازی

 

 

معاونت فضای مجازی

مقابله کودکان با استرس ناشی از شیوع ویروس کرونا

مقابله کودکان با استرس ناشی از شیوع ویروس کرونا


زمانی که کودکانتان نگران یا مضطرب هستند از آنها حمایت کنید . زمان بیشتری برای آنها صرف کنید.

با بچه ها مهربانانه صحبت کنید به حرف های آنها با صبوری توجه کنید و به آنها قوت قلب دهید

تلاش کنید تا جاییکه که ممکنه بچه ها کنار والدین خود باشند.

در مورد اینکه چه اتفاقی افتاده با کودک صحبت کنید و با کلماتی که قابل فهم برای آنها باشد روش های پیشگیری از ابتلاء به ویروس کرونا توضیح دهید.


دانلود


آدرس کوتاه :