محرم 98

معصومه افشار«جاریه»

معصومه افشار«جاریه»معصومه افشار«جاریه»
عمه مرحوم محمد حسین خان افشار «مجرم» و خواهر زاده محمد باقر خان افشار و همسر ابراهیم بیک یوز باشی ایل خمسه میباشد «ابراهیم بیک در جنگ ایران و روس در رکاب شاهزاده فقید عباس میرزا قاجار مقتول گردید» از جاریه شعری هم درباره وی باقی میباشد. دیوان جاریه هر چه بوده تقریبا از بین رفته مگر مقدار کمی که در مصیبت ائمه که در جنگهای خطی باقی مانده است.
گویند جاریه دختر سیاه چهرهای بوده و پدرش در کوچکی او را «دختر هندی» مینامید در دیوان مجرم هم اشاره به این موضوع گردیده است. به همین جهت اغلب مردم خیال کردهاند که نام جاریه هنده بوده است.
ناگفته نماند جناب آقای حاج سید احمد صاحب «کتاب الذریعه» در جلد پنجم صفحه 299 می‌نویسد جاریه خواهر عباس خان پریشان است. لیکن یکی از بستگان جاریه که شرح حالی از وی جمعآوری کرده این مطلب را تکذیب نموده و اظهار داشت که جاریه عمه پدر پریشان میباشد به هر حال قسمتی از آثار این شاعره توانا و بسیار توانا را ثبت میکنم.

شعر مرحوم جاریه در خصوص حضرت علی اکبر:

چو لیلی کرد زینت اکبر آن سرو دل آرا را
بدوش افکند چون سنبل سیه زلف چلبپا را
به کف بگرفت میل غم زدودآه آلوده
چو بخت خود سیه کرد آن دو چشم مست و شهلا را
ز بس بگریست وقت زینت آن مستوره کونین
ز آب دیده بر قرصِ قمر زد نقش دریا را
ز تاب تشنه کامی دید چون خشکیده لبهایش
بگفت آب از کجا آرم لب لعل شکرخا را
عبث نبود از اکبر کند ترک وطن لیلی
«که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را»
ز مجنون عشق لیلی را ملامت گو مکن عاقل
کشد هجر علی اکبر به هامون رخت لیلی را
بود دشوار صبر لیلی از هجر علی اکبر
مجال صبر کی باشد از این غم ناشکیبا را
برای دوست شاه دین ندارد تحفه لایق
به قربانگاه بفرستد مگر آن سرو بالا را
زبان جاریه عاجز از این شرحست چون ترسد
بسوزاند شرار غم تمام اهل دنیا را
 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.