سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

معارفه معاون جدید اداری و مالی و مدیر امور مالی مرکز - نمایش محتوای خبر

 

 

معارفه معاون جدید اداری و مالی و مدیر امور مالی مرکز

شناسه : 367074501

معارفه معاون جدید اداری و مالی و مدیر امور مالی مرکزمدیرکل مرکز در آئین معارفه معاون جدید اداری و مالی و مدیر امور مالی مرکز، مسئولیت ها را عرصه آزمون و فرصت مغتنم خدمت و کسب رضایت الهی دانست.

وی داشتن اخلاق خوب و منعطف بودن در برابر مسائل مختلف را لازمه موفقیت دانست و افزود: کبر و خود پسندی و غره شدن به مقامات دنیوی از بارزترین رذائلی است که در کمین انسانهاست و شیطان با این دست آویزها یک فرد را به ورطه نگون بختی و سقوط می کشاند.

آقای لطیفی اظهار داشت : تأمین نیازهای مالی و امور مرتبط با آن یکی از اولین و مهم‌ترین الزاماتی است که رسانه ملی در دنیای رقابتی امروز با آن مواجه است و به‌نوعی می‌توان گفت، تمامی فعالیت‌های سازمانی به نحوی وابسته به امور مالی است و در صورتی که سازمان از نظر امور مالی با مشکلی مواجه شود، کل حیات سازمان در حوزه های تولید و پخش با چالش های اساسی مواجه می‌ شود.

وی خواستار تلاش مضاعف این معاونت در تامین اعتبارات لازم شد و تصریح کرد: حوزه مالی باید برآوردی دقیق و جامع نسبت به نیازمندی‌های مرکز داشته باشد و هزینه‌های پیش‌بینی شده تولید برنامه‌های مختلف را بهنگام و متناسب با حجم کار تامین نماید.

در ادامه این جلسه با تقدیر از تلاش های آقای آبگون صاف، معاون سابق اداری و مالی مرکز آقای فرزان شفقت به سمت معاون اداری و مالی و آقای محمد نوروزی به سمت مدیر امور مالی مرکز منصوب شدند.

 

آدرس کوتاه :