جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

مسیر - ویروس کرونا - صفحه داخلی تولیدات فضای مجازی

 

 

معاونت فضای مجازی

مسیر - ویروس کرونا

مسیر - ویروس کرونا


درباره کرونا، به بچه هایمان چه بگوئیم؟
اوقات فراغت را در منزل چگونه مدیریت کنیم؟
امن ترین جای زندگی، امروز کجاست؟

پاسخ این سوالات را، از #مسیر پیدا کنید.


دانلود


آدرس کوتاه :