سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

مستند بر مدار شتاب - دکتر خالصی فرد - صفحه داخلی تولیدات فضای مجازی

 

 

معاونت فضای مجازی

مستند بر مدار شتاب - دکتر خالصی فرد

مستند بر مدار شتاب - دکتر خالصی فرد


دکتر خالصی فرد

هیات علمی دانشگاه - دکتری فیزیکآدرس کوتاه :


تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

نماهنگ حماسی دفاع مقدس
روایت دفاع
معرفی کتاب دفاع مقدس
معرفی کتاب دفاع مقدس
معرفی کتاب
اینفوگرافیک؛ خاطرات شیرین یک رزمنده
اینفوگرافیک؛ دفاع مقدس زنجان
معرفی کتاب دفاع مقدس