جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

مدت زمان اجرای پروژه سبزه‌میدان 36 ماه تعیین شده است - فرکانس هاي پخش سیما

 

 

فرکانس هاي پخش تلویزیون

مدت زمان اجرای پروژه سبزه‌میدان 36 ماه تعیین شده است

مدت زمان اجرای پروژه سبزه‌میدان 36 ماه تعیین شده است


زنجان

مدت زمان اجرای پروژه سبزه‌میدان 36 ماه تعیین شده است

سعید امیدی در نشست مطبوعاتی پروژه سبزه‌میدان زنجان، این پروژه را اولویت شورای چهارم شهر زنجان اعلام کرد و اظهار داشت: این طرح بعد از کش و قوس‌های فراوان در 31 تیر ماه سال گذشته به تصویب این شورا رسید.وی با بیان اینکه پروژه سبزه‌میدان زنجان ضمن داشتن مشارکت بخش خصوصی، تمرکز دولت و مدیریت شهری را هم دارد، اضافه کرد: به دلیل اهمیت پروژه یک کمیته راهبردی با حضور مشاور، شریک، شهردار، شورا با محوریت معاون عمرانی استاندار زنجان برای آن تشکیل شده است.عضو شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به تصویب ارائه گزارش عملکرد پروژه سبزه‌میدان زنجان به شورا تصریح کرد: این گزارش باید به صورت ماهانه توسط شهردار ارائه شود.

وی تاکید کرد: همه در صدد کمک به اجرای درست پروژه سبزه‌میدان زنجان به عنوان عامل بیرونی نظارتی برای اجرای درست طرح هستند.امیدی ارزش ریالی پروژه سبزه‌میدان زنجان را برای شهرداری 240 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این اعتبار عمدتا از طریق عوارض و تغییر کاربری زمین تامین می‌شود.وی آورده شریک شهرداری زنجان در پروژه سبزه‌میدان را 340 میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: مدت زمان اجرای این طرح 36 ماه بعد از صدور مجوز تعیین شده است که باید مد نظر پیمانکار طرح قرار گیرد، چرا که انتظار مردم و مدیریت شهری است.سخنگوی شورای اسلامی شهر زنجان، مجموع آورده مشارکت‌های عمومی در دو پروژه سبزه‌میدان و مجتمع تجاری اشراق را حدود 500 میلیارد تومان دانست و ابراز داشت: این میزان اعتبار اگر از طرف خود شهرداری زنجان تامین می‌شد با شرط تعطیلی همه امور عمرانی، 6 سال زمان نیاز داشت.

وی با بیان اینکه بهره‌مندی از مشارکت‌های سرمایه‌ای بخش خصوصی از پیشنهادهای اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: ایجاد سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی در شهرداری زنجان هم در این راستا انجام شده است.امیدی از آماده ارائه شدن چندین پروژه سرمایه‌گذاری در شهرداری زنجان خبر داد و گفت: سه پارکینگ طبقاتی و همچنین شهرک خودرویی از جمله این پروژه‌ها هستند.فارس