جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

مترو و برآورد پایه 12-رشته نقشه کشی معماری - فصل سوم - صفحه داخلی تولیدات فضای مجازی

 

 

معاونت فضای مجازی

مترو و برآورد پایه 12-رشته نقشه کشی معماری - فصل سوم

مترو و برآورد پایه 12-رشته نقشه کشی معماری - فصل سوم


مترو و برآورد پایه 12-رشته نقشه کشی معماری - فصل سوم

لینک آپارت


دانلود

بخش دوم

بخش ضرایب طبقات و ضریب ارتفاع

لینک آپارات

 


دانلود


آدرس کوتاه :