معاونت فضای مجازی

قیامت را خواهید دید به چشم یقین...

استاد بهرام پور  زنجانی
تفسیر سوره تکاثر به زبان ترکی
قیامت را خواهید دید به چشم یقین...
 


دانلود


آدرس کوتاه :