جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

فناوری به کمک سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور می آید - نمایش محتوای خبر

 

 

فناوری به کمک سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور می آید

شناسه : 247168589

فناوری به کمک سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور می آید


خبر/اجتماعی

خبر/اجتماعی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال جاری، از ابزارهای نوین و فناوری برای ثبت اطلاعات مردم استفاده می شود.

رحیم عصفوری  در جمع شماری از مسئولان دستگاه های اجرایی استان افزود: سرشماری از عمده ترین ملزومات برنامه ریزی، نظارت، کنترل و ارزیابی است.
وی یادآورشد: هدف کلی سرشماری گردآوری آمار و اطلاعات استان ها به منظور شناخت ویژگی های جمعیت و مسکن مورد برنامه ریزی های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
عصفوری اظهار کرد: مطالعه روندها باعث می شود تا بر اساس اطلاعات کسب شده طی زمان بین دو سرشماری، برنامه ریزی ها آماده شود.
رئیس سازمان مدییت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: سرشماری در اغلب کشورهای جهان به فاصله پنج یا 10 سال انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: نخستین سرشماری کشور در 1335 و پس از آن با فواصل 10 سال تا سال 1385 اجرا شد.
عصفوری ادامه داد: سال 86 مطابق با مصوبه هیات وزیران بنا شد سرشماری پنج ساله انجام شود تا برای برنامه های توسعه ای بر اساس همان اطلاعات، برنامه ریزی لازم انجام شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن بدون استفاده از کاغذ و با بهره گیری از ابزارهای الکترونیکی و اینترنت اجرا می شود.
وی اضافه کرد: این سرشماری با استفاده از تبلت اجرا می شود و سخت افزارهای لازم در اختیار پرسشگران قرار می گیرد که موجب کاهش زمان ثبت و استنتاج می شود.
عصفوری ابراز کرد: پیش بینی می شود در سطح کشور 10 میلیون خانوار اطلاعات خود را به صورت اینترنتی تکمیل کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: سرشماری اینترنتی از سه تا 24 مهر و سرشماری حضوری از 25 مهر تا 25 آبان در کشور انجام می شود.
هفتمین دوره سرشماری در کشور طی آبان سال 90 انجام شد و بر اساس گفته رئیس سازمان آمار کشور انجام آن دو هزار میلیارد ریال در کشور هزینه به خود اختصاص داد.ایرنا

آدرس کوتاه :