یادداشت ها

فعالیت 7 نیروگاه برق در استان زنجان

فعالیت 7 نیروگاه برق در استان زنجان


زنجان یکی از استان هایی است که در حوزه برق حرف برای گفتن زیاد دارد. تبدیل زنجان به قطب برق، الکترونیک و آی تی نیز با پشتوانه توسعه حوزه برق استان برنامه ریزی شده است.

شركت برق منطقه‌اي زنجان تحت عنوان امورنواحي غرب، تا سال 1364 تحت پوشش شركت برق منطقه‌اي تهران قرارداشت. درسال13۶۶، شرکت برق منطقه‌ای زنجان از برق منطقه‌ای تهران جدا و از تاریخ 1/1/ 1367 رسما فعاليت خود را آغاز نمود .

حوزه جغرافيايي فعاليت شركت برق منطقه‌ای زنجان، شامل استان‌های زنجان و قزوين (با وسعت 37،790 کيلومتر مربع و جمعيت 2376471 نفر) مي‌باشد .

درسال 1372به دنبال سياست خصوصي كردن شرکت‌هاي دولتي، دوشركت توزيع نيروي برق استان زنجان و توزیع برق استان قزوين ازشركت برق منطقه‌اي منتزع شدند. در اواخر سال1386 براساس قانون استقلال شرکت‌هاي توزيع نيروي برق، تفاهم نامه آغاز فعاليت این دو شركت مبادله  و از 01/01/1387 قانون استقلال شرکت‌هاي توزيع به اجرا درآمد و اختیارات برق منطقه‌ای در بخش توزيع به شرکت‌های مذکور منتقل گرديد.

طول خطوط 400 کیلوولت نیروی برق در استان مطابق با آخرین برآوردها به میزان 151.5 کیلومتر-مدار بوده است.

طول خطوط 230 کیلوولت نیروی برق استان در سال 1357 به میزان 98 کیلوکتر-مدار بوده که این میزان در سال 1377 به میزان 279.32 کیلومتر-مدار، در سال 1388 به میزان 494.9 کیلومتر-مدار و در سال 1397 نیز به بیش از 710 کیومتر-مدار رسیده است.

طول خطوط فوق توزیع نیروی برق در سال 1358 به میزان 92 کیلومتر مدار بوده که به 15/669 کیلومتر مدار در سال 1377 و در سال 1388 به 6/1545 کیلومتر مدار افزایش یافته است. در سال 1397 مطابق با آخرین برآوردها(آبان ماه) طول خطوط فوق توزیع نیروی برق در استان زنجان بالغ بر 1/1805کیلومتر- مدار برآورد شده است.

ظرفیت پست‌های انتقال 400 کیلوولت در استان زنجان طی سال 1377 به میزان 200مگاولت آمپر برآورد شده بود که در سال 1387 به 600 مگاولت آمپر و در سال 1397 به 2 هزار و 30 مگاولت آمپر رسیده است.

ظرفیت پست‌های انتقال 230 کیلوولت در استان نیز از 90 مگاولت آمپر سال 1357 در سال 1397 به یک هزار و 250 مگاولت آمپر رسیده است. 875مگاولت آمپر ظرفیت پست‌های انتقال 230 کیلوولت استان طی سال 1387 بوده است.

ظرفیت پست‌های فوق توزیع استان در سال 1357 به میزان 95 مگاولت آمپر بوده که در سال 1377 به 510 مگاولت آمپر و در سا 1388 به یک هزار و 314 مگاولت آمپر بالغ شده است. همچنین در سال 1397 نیز این ظرفیت به 2 هزار و 102 مگاولت آمپر رسیده است.

تعداد نیروگاه های استان هم اکنون هفت نیروگاه بوده و قدرت نامی نیروگاه های استان نیز 3/692مگاوات برآورد شده است.

در دهه نخست انقلاب اسلامی شرکت برق منطقه ای استان تاسیس شده و 5/43% بر طول خطوط  فوق توزیع ،  1/42 % برظرفیت پست‌های فوق توزیع افزوده شده است. در دهه دوم انقلاب اسلامی نیز برخی اقدامات اصلاحی در شرکت برق منطقه ای صورت گرفته است. تا سال 77 در حوزه عملکرد این شرکت پست 400  وجود نداشت که درسال مذکور پست 400 کیلوولت غایتی به عنوان کلیدخانه احداث گردید .

اصلاح ساختار پست‌های 63 و 230 کیلوولت و خطوط انتقال وگشایش lc برای سیزده موردپست های 63 و 230 اقدام شد که در نوع خود بی نظیر بود.  چرا که با ورود این تجهیزات و نصب وراه اندازی آن ها، انرژی برق در منطقه به تعادل و به عبارتی از قابلیت اطمینان بیشتری برخوردار گردید و اشتیاق سرمایه گذاران را دو چندان کرد.

دردهه سوم سوم انقلاب اسلامی 12 درصد  بر طول خطوط انتقال 230 کیلوولت، 95 درصد بر طول خطوط فوق توزیع ، 200 درصد برظرفیت پست‌های انتقال400کیلوولت، 101 درصد برظرفیت پست‌های  انتقال 230 کیلوولت  و 133 درصد برظرفیت پست‌های  فوق توزیع افزوده شد.

در دهه چهارم  انقلاب نیز 44 درصد بر طول خطوط انتقال 230 کیلوولت، 17 درصد بر طول خطوط فوق توزیع ، 238 درصد برظرفیت پست‌های انتقال 400 کیلوولت و 60 درصد برظرفیت پست‌های فوق توزیع استان افزوده شده است .   

در این دهه نیروگاه گازی سلطانیه، نیروگاه خورشیدی و نیروگاه مقیاس کوچک در حوزه عملکرد برق منطقه ای در استان زنجان به مدار آمدند .

در راستای اهداف شرکت علاوه بر توسعه شبکه تاسیسات  انتقال و فوق توزیع، نسبت به استقرار سیستم های نرم افزاری و نظام های مدیریتی نیز  اقدام گردیده است .

برخی از مهم ترین اقدامات پیش روی برق استان در حوزه شرکت برق منطقه ایافزایش خطوط فوق توزيع 63 كيلوولت متناسب با نياز آتي شبكه فوق توزيع، احداث خطوط انتقال 230 و 400 كيلوولت متناسب با نياز آتي شبكه برق سراسري كشور و احداث پست‌هاي فوق توزيع 63 كيلوولت متناسب با نياز آتي شبكه فوق توزيع است.

همچنین احداث پست‌هاي انتقال در سطح 230 و 400 كيلوولت متناسب با نياز آتي شبكه برق سراسري كشور، اتصال نيروگاه‌هاي تجديد پذير اعم از بادي و خورشيدي به شبكه برق سراسري و اتصال نيروگاه‌هاي توليد پراكنده(DG)  با ظرفيت بالاي 7 مگاوات به شبكه برق فوق توزيع نیز از دیگر اقدامات پیش رو هستند.

آدرس کوتاه :


صد کلمه