جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

غنی سازی 20 درصد(شهید شهریاری) - صفحه داخلی تولیدات فضای مجازی

 

 

معاونت فضای مجازی

غنی سازی 20 درصد(شهید شهریاری)

غنی سازی 20 درصد(شهید شهریاری)
آدرس کوتاه :


تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

پوستر شهید محسن فخری زاده
کسب و کار مجازی
شاهکار بسیج مردم در ریشه کنی فلج اطفال
دم نوش مریم گلی
مدت ویدئو: 3 دقیقه و 55 ثانیه
چند توصیه برای مقابله باکرونا
پروتکل های بهداشتی محیط کار
موشن گرافیک