جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

غار کتله خور

غار کتله خور


جاذبه های تاریخی و طبیعی

غار کتله خور در دل کوه های آهکی جنوب روستای گرماب واقع شده و از مرکز بخش 10 کيلومتر با استفاده از معبر ماشين رو فاصله دارد. اين فاصله در مسير پياده رو به دو کيلومتر تقليل می يابد.

روستای گرماب به عنوان مرکز بخش به همين نام از توابع شهرستان خدابنده در منتهی اليه سمت جنوبی استان زنجان واقع گرديده و از طرف شرق با استان همدان و از جانب غرب با استان کردستان هم مرز است.

اين منطقه که به بخش افشار يا قشلاقات افشار معروف است دارای 126 روستای مسکونی بوده و ساکنان، آن را ايل معروف به شاه سون های افشاری تشکيل داده است.

غار کتله خور با طول تقريبی 10 کيلومتر ابتدا در سال 1331 هجری شمسی توسط گروه کوهنوردی زنجان مورد بازديد قرار گرفت. اين غار به طور طبيعی از شسته شدن و فرسايش آهک ايجاد گرديده و تعيين قدمت آن مستلزم انجام آزمايش های پتاسيم آرگون يا جهت قطب مغناطيسی است.

دهانه اين غار در ارتفاع 11 متری از سطح زمین که مشرف بر آن است قرار گرفته و در وضعيت فعلی قطری معادل 40/1 متر دارد. ابتدای غار تا عمق 150 متری شبيه به راسته بازارهای معمولی است با اين تفاوت که عناصر و اندامهای آن اندکی از بازار کوچکتر می باشد. کف اين قسمت را لايه ای از خاک و خاکستر پر نموده است. از عمق 150 متری تا عمق 700 متری گشايش نسبتاً زيادی در غار حاصل شده و شعب متعددی بوجود آمده است.

معبر غار کتله خور پس از عمق 700 متر به طول 60 متر تنگتر و سقف آن کوتاهتر گرديده و به آبراه قنوات شبيه است. پس از عبور از اين منطقه محل وسيع و مسطحی ظاهر می شود که به شبستان مساجد شبيه است. در ضلع شرقی آن برکه آبی به ابعاد 35 متر وجود دارد که دارای آب زلال و گوارا است.

با توجه به حجم و وسعت غار و مقايسه آن با غارهای تاريخی شناخته شده و همچنين موقعيت مکانی آن و از همه مهمتر وجود لايه تاريخی ضخيم در ابتدای غار تا عمق 150 متری و مطالعه آثار جمع شده، اين محل می تواند يکی از پناهگاه های انسانی در دوران سنگ و دوران آغاز ادبيات باشد.

از طرف ديگر اين غار با اندکی تغييرات و ايجاد گشایش در بعضی از نقاط آن از نظر تفرجگاه و مسايل مربوط به صنعت توريسم از ظرفيت بالايی يرخوردار است.