معاونت فضای مجازی

طرح جدید سبزمیدان زنجان از چه زمانی مطرح شد

معاونت فضای مجازی مرکز زنجان - چهل سالگی انقلاب اسلامی - کارنامه - سید سجاد کاظمی استاندار سابق زنجان -طرح جدید سبزمیدان زنجان از چه زمانی مطرح شد


دانلود


آدرس کوتاه :


تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

مدت ویدئو:4 دقیقه و 47 ثانیه
زیارت به نیابت از شهیدان
مدت ویدئو:3 دقیقه و 42 ثانیه
زیارت به نیابت از شهیدان
پوستر
مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مدت ویدئو:2 دقیقه و 56 ثانیه
زیارت به نیابت از شهیدان