جهش تولید | شنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

صادرات جهانی چینی نور خرمدره - نمایش محتوای خبر

 

 

صادرات جهانی چینی نور خرمدره

شناسه : 357183646

صادرات جهانی چینی نور خرمدرهبه گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز زنجان  ؛ در شرکت چینی نور خرمدره روزانه 10 هزارقطعه انواع چینی تولید می شود که  حج تولید آن سالیانه هزارو200 تن است .

120 هزارقطعه ازاین تولیدات به کشورهای دیگر صادرمی شودآدرس کوتاه :