معاونت فضای مجازی

شوی اسب در زنجان

شوی اسب در زنجان


تصاویر زیبا از شوی اسب در "زرنان" زنجان ببینید
 
عایدات این برنامه، به سیل زدگان اهدا شد.
 
گزارش کامل این مراسم را امشب (پنجشنبه) 5 اردیبهشت 1398 ساعت 23/30 از سیمای ورزش شبکه اشراق مشاهده کنید.

دانلود


آدرس کوتاه :