جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

شهید حسین رمضانی - صفحه داخلی تولیدات فضای مجازی

 

 

معاونت فضای مجازی

شهید حسین رمضانی

شهید حسین رمضانی
آدرس کوتاه :


تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

روایتی متفاوت از شهید سپهبد سلیمانی
کسب و کار مجازی
پوستر شهید محسن فخری زاده
شاهکار بسیج مردم در ریشه کنی فلج اطفال
دم نوش مریم گلی
مدت ویدئو: 3 دقیقه و 55 ثانیه
چند توصیه برای مقابله باکرونا
پروتکل های بهداشتی محیط کار