روز شمار تاریخ زنجان

ششم مرداد

ششم مرداد


1 – نشست سراسری ائمه جمعه 10 استان کشور با حضور آقای ناطق نوری، مشاور مقام معظم رهبری و یونسی وزیر اطلاعات 6 مرداد در دارالقرآن زنجان تشکیل شد. در این نشست که ائمه جمعه استانهای قزوین، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، کرمانشاه، همدان، ایلام، کردستان، گیلان و زنجان حضور داشتند، ناطق نوری طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا را شکست خورده اعلام کرد. (روزنامه مردم نو، 83/5/7)