روز شمار تاریخ زنجان

ششم فروردین

ششم فروردین


1- عالم فاضل شیخ براتعلی بن غلامرضا بزوشایی (بزوشاء روستایی است در شش فرسخی سمت غرب شهر زنجان) که در نیمۀ شعبان سال 1308 ه.ق متولد شد. متون را از خدمت ملا عبدالرحیم قره آقاجی و ملا تقی مدرس و مدرسان دیگر. ریاضیات و الهیات را از حوزۀ درس حکیم ریاضی آقا میرزا ابراهیم ریاضی و کلام و معقول را از دانشمند نابغه ملا گنجعلی فرا گرفت. و جهت تکمیل معلومات خویش به نجف اشرف رفت و بالغ بر هفت سال از محضر آیات عظام شیخ احمد کاشف الغطا و برادرش شیخ محمد حسین استفاده نمود و با کسب اجازه اجتهاد از اساتید به شهر زنجان برگشت و از مدرسین به نام زنجان شد. از ائمه جماعت به شمار می آمد. در اواخر عمر به تهران منتقل شد و در یکی از مساجد تهران به اقامه نماز پرداخت و در اوایل مهر ماه 1336 ه.ش در همانجا وفات یافت. (نيرومند، 1385، صفحات371-372)

2- ملا جمال طارمی فرزند مرحوم ملا اصغر در 1286 ق در طارم متولد گردید. ملا جمال از علومی مانند حکاکی، خط، نقاشی، عطرکشی و صرف و نحو منطق و حکمت برخوردار بود. وي در زمان سردار موبد منشی این سردار و معلم فرزندان این سردار بود. ملا جمال شعرهای زیادی سروده که دوبیتی های به زبان تاتی او به نام «فرس قدیم » بسیار جالب می باشد. وي كه داراي آواز روح انگيزي بود در ششم فروردین ماه 1347 از دنيا رحل اقامت بربست. ( نیرومند، 1347، ص  105)