روز شمار تاریخ زنجان

ششم خرداد

ششم خرداد


1 - شیخ حسین جوقینی زنگانی، دانشمند بلند پایه و فقیهی سترگ بود. وقتی که تحصیلات خود را تمام کرد، به مقصود خویش رسید و به بهترین وجهی حکومت شرعیۀ مردم زنگان را عهده دار گردید. او  با حجت الاسلام آخوند ملا قربانعلی( قدس سره) معاصر بود. در قضاوت حکم قاطع و آرائی متین صادر می کرد و در مسائل فقهی و حقوقی نظری صائب داشت. در انقلاب مشرطیت او که حاضر نبود با یک جریان حساب نشده و آمیخته به هرج و مرج هم آوا شود و دین خویش را نردبان کامیابی جاه طلبان سازد مورد کینه آنها قرار گرفت. و از طرف اولیاي امور به بادکوبه تبعید و دو سال ساکن آنجا گردید و دوباره به ایران برگشت و باز هم به مبارزات خود ادامه داد و باز به عراق تبعید شد و بالغ بر 6 ماه در آنجا بود و به وطن بازگشت و  همچنان به مبارزه ادامه داد و با جریان مشروطه و روش مشروطه خواهان مخالفت نمود و طرفدار حکومت مشروطه مشروعه بود. قصد جانش را کردند. نصف شب پنج شنبه هفتم جمادی الاول
(6 خرداد 1288) 1327ه.ق در منزل خصوصی واقع در کوچه حکیمیان (پشت منزل آقا جواد، بعد آقا هاشم موسوی که اکنون پاساژ گردیده است) به اتهام استبداد و مخالف مشروطه با هفت تیر به شهادت رسید. شهد شهامت و تسلیم ناپذیری، شهید عدل  و نیکوکاری، قربانی دانش و دینداری شد.(نيرومند، 1385، صفحات 376-377)

2- اولین جلسه  ستاد احیای زکات استان به ریاست نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان، استاندار و اعضای ستاد، روز شنبه ششم خرداد ماه در دفتر نماینده ولی فقیه برگزار گردید. محمد پور جعفری مدیر کل کمیته امام خمینی (ره) استان زنجان و دبیر ستاد احیای زکات استان، به ارايه گزارشی از عملکرد این ستاد پرداخت. در ادامه امام جمعه زنجان بر تهیه برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی با مجوز زکات و انعکاس آن در بهترین زمان ممکن که بیشترین مخاطب را دارند، تاکید نمود. (هفته نامه پیام زنجان1358/3/13)