روز شمار تاریخ زنجان

ششم اسفند

ششم اسفند


1 - ابو بکر محمد بن عبدالله بن محمد ابهری در 289ه.ق /902/م در ابهر متولد گردید و در بغداد سکونت اختیار نمود و در آنجا فقه را فرا گرفت. ابوبکر محمد در زمان خود مقدم اصحاب مالک بوده و از اهل ورع و زهد و عبادت به شمار می رفته است. ابوبکر محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح ابهری در روز شنبه هفتم شوال 375 برابر با 6 اسفند 364 ش در بغداد وفات یافت. (نیرومند، 1385، صفحات 133-135)

2- آيت اله حاج سيد هاشم موسوي در مورد چند تن از ماموران شهرباني، ساواک و ارتش زنجان که در اين شهر دستگير شده اند، اعلام داشت: از مردم زنجان اگر کسي شکايتي از اين افراد دارد مي بايد ظرف مدت يک هفته شکايت خود را کتباً با مدارک لازم تسليم مسئولين کميته نمايد. در غير اين صورت دستگير شدگان پس از بازجويي به قيد ضمانت آزاد خواهند شد. (روزنامه اطلاعات، 57/12/7)

3- به مناسبت بزرگداشت غلامرضا تختي، مراسم با شکوهي در سالن آموزش و پرورش زنجان برگزار شد. در اين مراسم سالن 25 شهريور به نام غلامرضا تختي نامگذاري شد. (جمالي، 1373، ص 158)