حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۴ خرداد ۱۳۹۷

شرکت آب و فاضلاب استان زنجان از شهروندان خواست در خانه تکانی های آخر سال مصرف بهینه آب را در اولویت قراردهند . - نمایش محتوای خبر

 

 

شرکت آب و فاضلاب استان زنجان از شهروندان خواست در خانه تکانی های آخر سال مصرف بهینه آب را در اولویت قراردهند .

شناسه : 341397186

شرکت آب و فاضلاب استان زنجان از شهروندان خواست در خانه تکانی های آخر سال مصرف بهینه آب  را در اولویت قراردهند .

براساس آخرین آمارها مصرف آب شهروندان زنجانی درروزهای عادی 30 لیتر بیشتر ازمیانگین کشوری است .

هرشهروند زنجاني روزانه 220 لیتر آب آشاميدني مصرف مي کند که اين ميانيگن درکشور 190 لیتر است .

آدرس کوتاه :