روز شمار تاریخ زنجان

شانزدهم آذر

شانزدهم آذر


1 -  همزمان با هشتاد و هفتمین ماه دفاع مقدس مانور عظیم 87 تیپ از بسیجیان زنجان با حضور دادستان کل کشور برگزار شد. شهرستان زنجان شاهد انجام مانور عظیم و گسترده بیش از سی لشکر از بسیجیان جان بر کف این شهر متشکل از 87 تیپ به نشان هشتاد و هفتمین ماه دفاع مقدس در قالب سپاهیان اسلام حضرت محمد(ص) با حضور موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور بود(روزنامه اطلاعات، 66/6/17).
2- همایش بررسی روند توسعه با همکاری مرکز پژوهشی و توسعه استراتژیک استان زنجان و استانداری زنجان امروز در محل سالن اجتماعات مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان برگزار شد. بررسی مبانی توسعه، عوامل شتاب دهنده و بازدارنده توسعه فرهنگ توسعه و شاخص های توسعه از محورهای بارز این همایش می باشد. بررسی اثرات روند اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی در توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز دیگر محور کاری این همایش بود(روزنامه مردم نو، 85/9/17).