روز شمار تاریخ زنجان

شانزدهم اسفند

شانزدهم اسفند


1 - سرانجام روحانی در 1331/121/14 به تهران عزیمت کرد و دو روز بعد، یعنی در 1331/12/16 تعدادی در حدود 500 نفر از کسبه و اصناف در مسجد جامع اجتماع کرده و ضمن سخنرانی پیرامون اوضاع شهر و شهرداری نسبت به واقعه ی روز سیزدهم ابراز انزجار نموده و سرانجام در نتیجه ی مذاکرات معاون فرمانداری و مامورات شهربانی، متفرق شدند و از تعطیل کردن بازار  خودداری کردند . شهربانی زنجان این اقدام را نتیجه ی تحریکات چپی ها دانسته و متذکر شد که بیشتر طرفداران روحانی چپی هستند. وزارت کشور در تاریخ 1331/12/19 در نامه ای به وزارت دادگستری ضمن ارسال نامه ی فرمانداری زنجان از انان درخواست کرد که با دادستان خود در زنجان برخورد نماید. ا رفتن روحانی از زنجان اوضاع شهر آرام شد و شهربانی تلاش نمود که ذوالفقاریها را برای حداقل مشارکت گروههای رقیب متقاعد کند تا بدین وسیله از سوء استفاده عناصر چپ جلوگیری کند. (بیات، 1386، صفحات 149-150)

2-  به همت واحد گسترش شبکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و با همکاری واحد فنی مرکز زنجان عملیات نصب فرستنده های اف- ام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز زنجان به بهره برداری رسید. این فرستنده ها روی فرکانس 1/102 مگا هرتز صدای  جلسات علنی مجلس شورای اسلامی و روی فرکانس 88.6 مگا هرتز صدا ی جمهوری اسلامی ایران مرکز زنجان را پخش خواهد کرد. (روزنامه اطلاعات، 1361/12/18)