یادداشت ها

شاباش عروس و داماد زنجانی به اتحادیه عکاسان و تصویربرداران استان زنجان!

شاباش عروس و داماد زنجانی به اتحادیه عکاسان و تصویربرداران استان زنجان!


شاباش عروس و داماد زنجانی به اتحادیه عکاسان و تصویربرداران استان زنجان!

اتحادیه عکاسان و تصویربرداران زنجان بابت ممهور کردن برگ مجوز تصویربرداری از مراسم عروسی توسط آتلیه ها، مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال از صاحب مراسم دریافت می کند.
بر روی قبض اتحادیه نوشته شده است که "این مبلغ باید از هزینه های آتلیه کم گردد"؛ اما، زمانی که هزینه آتلیه بیش از دو سه میلیون تومان است آیا کسی حاضر می شود بابت ۱۰۰/۰۰۰ ریال بحث و مطالبه کند؟ و آیا دریافت آن، وجه قانونی دارد؟
منتظر پاسخ "اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران" و نیز اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان هستیم.
 

آدرس کوتاه :


صد کلمه