روز شمار تاریخ زنجان

سی و یکم شهریور

سی و یکم شهریور


1 - آقای شیخ ابراهیم بن آقا هادی سرخه دیزجی(خمسه ای) در 10 محرم 1272 متولد شد. در حیات پدرش در مکتبخانه همان ده با ذوق و شوق تمام به فراگیری زبان فارسی و مقدمات عربی مشغول گردید و در مصیبت عامه و در مهلکۀ عظمی قحط سالی و وبای 1288ه.ق پدر را از دست داد دائیش ملا ابوطالب سرپرست وی گردید و بعد از مدت کمی از خدمت آخوند ملا علی هیدجی استفاده نمود و پس از کمی توقف در شهر زنگان در سنۀ 1297 به نجف اشرف عزیمت کرد. شیخ ابراهیم علاوه بر زبان فرانسه به فارسی، عربی، ترکی استانبولی (عثمانی) کاملا" مسلط بود و از علوم سیاسی و دستورات اطلاع کافی داشت و در ریاضیات و هندسه به تدریس می پرداخت. شیخ ابراهیم در 1310 ه.ق در محله سرچشمه از حاج میر بعاءالدین ساختمانی خرید م چون پسرش حاج سید احمد شاگرد بود توجه و اعتماد بیشتری می دید و میرزا علی اصغر خان مشیرالممالک وزیر با او رفت و آمد داشت و گهگاه صحبت از علوم و ترقیات خارجه می نمود و روزنامه ثریا و پرورش هفتگی را که از مصر و جبل المتین را که از کلکته می رسید محرمانه به او می دادند تا بخواند. کاملا" احتیاط می کرد که طلاب و ملاهای شهر از روزنامه خواندن او آگاه نشوند. شیخ ابراهیم در سال 1324 ه.ق از طرف مردم زنگان به نمایندگی در مجلس شورای ملی ایران انتخاب گردید و در تهران ساکن شد. روز یک شنبه 12 ذی الحجه سال 1324 به مجلس رفت و اعتبار نامه اش تصویب گردید مجلس شورای ملی دورۀ اول، با 162 نفر نماینده در تاریخ 27 شعبان 1324 افتتاح گشت و در بیست و سه جمادی الاولی 1326 به امر محمد علی میرزا بمباران شده تعطیل گردید. (نيرومند، 1385، صفحات 65-70)
2- روحانیت پیش بینی کرده بود برخی گروههای معارض و یا رقیب گروههای مذهبی در آستانه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 59-60 و به دنبال عدم دریافت مطالبات مورد انتظار، کوشیدند طرح تعطیلی مدارس را به اجرا درآورند. و از این طریق جمهوری اسلامی را به تن دادن به مطالبات خود وادار نمایند. جامعه روحانیت زنجان به دنبال چنین شایعاتی در جامعه در تاریخ59/6/31، اطلاعیه¬ ای را خطاب به دانش آموزان و دانشجویان صادر کرد تا در كلاس درس حاضر شوند. (بيات، 1386، ص504)
3- آقای هاشمی رفسنجاني براي دومين با به استان زنجان سفر كرد. افتتاح مجتمع صنعتی نورین ابهر، افتتاح آزاد راه قزوین- زنجان، افتتاح فاز اول مجتمع خیریه پزشکی ولیعصر، بهره برداری از 104پروژه عمرانی صنعتی توسط سازمان جهاد، بهره برداری33 پروژه برق رسانی با هزینه ای بالغ بر 83 میلیارد ریال و افتتاح ساختمان دارالقرآن کریم زنجان از برنامه هاي رييس جمهور بود.(هفته نامه پيام زنجان، ویژه نامه سفر رياست جمهوري، 75/6/31)
4 - شاید هفته آخر شهریور ماه 1381 نقطه عطفی از درخشش فرهنگ و ادب و فلسفه در تاریخ شهرستان ابهر بوده باشد برای این که در تاریخ مذکور اهالی فهیم و حق شناس و فرهنگ دوست ابهر پذیرای ده ها دانشمند ادیب و شاعر، منتقد و روزنامه نگار بودند. ادیبان، اندیشمندان متعددی از شهر های ایران به منظور شرکت در بزرگداشت دو حکیم فرزانه اثیر الدین ابهری و حکیم هیدجی در شهر تاریخی ابهر گرد آمده بودند و این حیث نگارنده بسیار مفتخر است که سهم کوچکی در برگزاری کنگره بزرگداشت حکما ء فوق الذکر داشته است. (هفته نامه ندای ابهر، 81/2/29)