روز شمار تاریخ زنجان

سی ام مرداد

سی ام مرداد


1 - در سال 1350 نیز زنجان به مناسبت برگزاری جشنهای 2500 ساله به صورت مقطعی مورد توجه قرار گرفت. بدین معنی که به منظور بزرگداشت جشن دو هزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران قرار شده بود از تاریخ 20 مرداد الی اول شهریور ماه سال 1344 تعداد 60 دستگاه اتومبیل سواری سیتروئن به سرنشینی 1400 فرانسوی که تعداد 29 نفر از آنان خبرنگار و فیلمبردار خواهند بود، از مرز سرو به ایران وارد شده و پس از طی مسیر رضاییه – سنندج – همدان – اصفهان- تخت جمشید - اصفهان- تهران – زنجان – تبریز، از مرز بازرگان از کشور خارج شوند. اتومبیل رانان در ساعت 10:15 روز 30 مرداد 1350 وارد شهر شدند و در ساعت 15:30 همان روز از شهر به طرف تبریز خارج شدند. در زنجان طبق برنامه تنظیمی، اتومبیل رانان از طرف فرمانده تیپ 2 زرهی زنجان و فراندار مورد استقبال قرار گرفتند و از طرف شهرداری زنجان 300 عدد ساندویج و همچنین میوه و تعداد 300 بطری نوشابه غیر الکلی تهیه و به سرنشینان اتومبیل ها داده شد. (بيات، 1386، صفحات 186-187)