جهش تولید | پنج‌شنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

سیزده بدر روز بدرقه ارواح نیک اندیش ایرانی است - نمایش محتوای خبر

 

 

سیزده بدر روز بدرقه ارواح نیک اندیش ایرانی است

شناسه : 58029942

سیزده بدر روز بدرقه ارواح نیک اندیش ایرانی استسیزده بدر روز بدرقه ارواح نیک اندیش ایرانی است

تاریخ نگار و محقق زنجانی، آیین سیزده بدر را ادامه مراسم جشن و سرور چهارشنبه سوری دانست و گفت: سیزده بدر روز بدرقه ارواح پاک و نیک اندیشی است که در چهارشنبه سوری برای دیدار خانواده خود آمده بودند.

ذبیح اله شاه محمدی ، با اشاره به فلسفه برگزاری آیین سیزده بدر توسط ایرانیان اظهار کرد: بیش از سه هزار سال قبل از اسلام ، ایرانیان معتقد بودند ارواح پاک آنان روزهای آخر اسفندماه به خندیدن آن ها می آیند لذا در چهارشنبه آخر سال به نام چهارشنبه سوری با غبار روبی منازل و بام خانه ها به بهترین شکل به استقبال ارواح خود می شتافتند.

وی، با بیان اینکه مردم ایران طی ایام نوروز با شیرینی خورانی و دیدو بازدید آرامش خاطر را برای ارواح خود فراهم می کردند، ابراز کرد: روز سیزدهم فروردین نیز مردم با حضور در دامان طبیعت ارواح پاک و نباکان خود را مشایعت می کردند.

این تاریخ نگار ومحقق زنجانی، به مراسم ایرانیان برای مشایعت ارواح خود در سیزدهم فروردین اشاره و عنوان کرد: رها کردن سبزه های حاصل از دانه های گندم و حبوبات در آب های روان یکی از رسوم ایرانیان در سیزدهم فروردین هر سال است.

شاه محمدی، خاطر نشان کرد: خانواده های ایرانی سبزه را در آستانه نوروز با استفاده از دانه حبوبات و گندم تهیه می کردند و آن را نماد روزی و طراوت می دانستند.

وی، یادآور شد: سبزه ها باید در آب روان و پاک رها می شد، چرا که آب نماد زندگی بود و اگر سبزه در آب گل آلوده رها می شد ناپسند بود.

این تاریخ نگار زنجانی، رفتن به کنار رودخانه را از دیگر مراسم مورد توجه ایرانیان در روز سیزده بدر برشمرد و ابراز کرد: آب، نور، آتش و سبزه از دیرباز برای ایرانیان مظهر پاکی تلقی می شد لذا در روز سیزدهم فروردین که روز سرور و شادی بود مردم در جوار رودخانه ها حاضر می شدند.

شاه محمدی، افزود: مراسم آب پاشی نیز درکنار سایر رسوم روز سیزده بدر انجام می شد، بدین نحو که مردم با پاشیدن آب روی یکدیگر پاکی را به یکدیگر هدیه می کردند.

وی، ادامه داد: دختران دم بخت در این روز به آسیاب های آبی می رفتند و علاوه بر اینکه از آب روان در آسیاب به روی یکدیگر می پاشیدند، از همان آب همراه خود به منزل آورده و از آن به آستانه خانه و بر سرو صورت خانواده و آشنایان می پاشیدند.

این محقق زنجانی، یادآورشد: دختران دم بخت با اجرای آیین آب پاشی از خداوند خواستار ازدواجی مطلوب و فرزندانی سالم بودند.

شاه محمدی، با اشاره به برخی رسوم خرافی که مردم سیزده بدر را روز نحسی می دانند، گفت: سیزدهم فروردین نه تنها در نزد ایرانیان نحس نبوده بلکه روز سرور و شادمانی نیز محسوب می شده است.

وی، خاطر نشان کرد: در نزد یونانیان ، هندیان ، بوداییان و اعراب یک روز در سال نحس محسوب می شده لذا برای رفع آن مردم به دامان طبیعت پناه برده و مشغول پایکوبی و قربانی کردن می شده اند.

این تاریخ نگار و محقق زنجانی، یادآورشد: در نزد ایرانیان مسلمان روزهای سال نه تنها نحس نیست بلکه همه روز خوشی و برکت است.

به گفته شاه محمدی، آیین و مراسم های سیزده بدر از گذشته تا کنون تغییری نکرده است.

آدرس کوتاه :