روز شمار تاریخ زنجان

سیزدهم مهر

سیزدهم مهر


1 - مرگ ابوالقاسم تفکري زنجاني در چنین روزی اتفاق افتاده است. اسنوي مولف کتاب معظم طبقات الشافعيه مي گويد: وي را به علت تفکر زياد در مورد آخرت تفکري لقب داده بودند. نام کامل وي يوسف بن حسن بن محمد بن حسن زنجاني است. وي در سال 395 ق در شهر زنجان متولد گرديد. در مدرسه نظاميه بغداد نزد فقيه و مفتي بزرگ شافعي و دانشمند معروف دوره سلجوقيان امام ابواسحاق شيرازي فقه آموخته و در فقه و زهد معروف و زبانزد گرديد. موسوي تفليسي نيز در کتاب طبقات خود از وي ياد کرده است. مرگ وي در يازدهم ربيع الاول سال 473 ق در بغداد اتفاق افتاد و همانجا به خاک سپرده شده. (سلطاني، 1379، ص 100)