روز شمار تاریخ زنجان

سیزدهم آذر

سیزدهم آذر


1 - شدت عملیاتهای پارتیزانی تا تاریخ 57/9/13 به حدی رسید که رییس شهربانی زنجان با عنوان این که ماموران پلیس قادر به کنترل شهر زنجان و تامین امنیت و آرامش نیستند، از خود سلب مسوولیت کرد و از استاندار زنجان تقاضای اعلام «وضعیت قرمز» در شهر نمود. اعضای شورای تامین استان با تقاضای مذکور موافقت نمود و سپس استاندار زنجان با تشریح وضعیت شهر به وزارت کشور پیشنهاد اعلام وضعیت قرمز نمود. تظاهرات خیابانی در ماه آذر اگر چه همواره جریان داشت، ولی با فرا رسیدن محرم، یعنی از 11 آذر سیر صعودی تری به خود گرفت و تعداد آن به مراتب بیشتر از روزهای قبل شد(بیات، 1386: 401).
2- مهمترین اقدام رژیم در مبارزه با انقلابیون حمله به بازار در 13 آذر و دوباره حمله به مسجد ولی عصر در روزهای 14 و 16 آذر بود. بازاریان زنجان در آذرماه نیز به دفعات متعدد بازار را تعطیل کرده و انقلابیون را همراهی کردند. به هر روی، اقدام بازار در همراهی انقلابیون در روزهای گذشته منجر به انتقام نیروهای دولتی از بازاریان گردید. آنان در تاریخ 13 آذر، مصادف با سومین روز محرم در حالی که بازار تعطیل بود به آنجا حمله کردند و با چوب و قنداق تفنگ به کرکره ها و شیشه های پشت آنها آسیب هایی وارد کردند و بالاخره یکی دو فروشگاه از جمله کتاب فروشی بزرگی را به آتش کشیدند(بیات، 1386: 411).