روز شمار تاریخ زنجان

سیزدهم اردیبهشت

سیزدهم اردیبهشت


1 - آخوند ملا عبدالعلی زنجانی در فهرست مشاهیر علماي زنجان می نویسد:«عالم بلند پایه و صاحب فضیلتهای فراوان شیخ عبدالعلی فرزند ملا عبدالصمد فرزند ملا علی اکبر فرزند محمد سعید در 13 ماه رجب سال 1268 ه. ق برابر با 13 ارديبهشت 1231 متولد شده است. او از شاگردان گرانمایه علامه ملا قربانعلی(ره) می باشد، که بعدها به نجف مهاجرت نموده و در درس شیخ محمد حسن مامقانی، فاضل شرابیانی دیگران نیز بیش از بیست سال شرکت نموده و از آنان اجازه اجتهاد گرفته و به زنجان بازگشته است. او در زنجان به تدریس اشتغال داشته و مشغول ترویج دين از دنیا رفته است. او مردی ثقه، دانشمند، با تقوا و پاک، دیندار و از جمله ائمه جماعات بود و استخاراتش نیز در بین مردم معروف بود. از آثار قلمی او حاشیه رسائل و شرح دعاي صباح را می توان نام برد. (شكوري، 1371، صفحات 264-265)