روز شمار تاریخ زنجان

سوم تیر

سوم تیر


- سه تن از هنرمندان جمهوری آذربایجان در محل فرهنگسرای امام خمینی(ره) زنجان به اجرای نمایش کانتراباس پرداختند در این مراسم سه برنامه تئاتر از سوی هنرمندان ترک (ایرانا، پلووا، سلیمه اووا، شوقی حسین اوف) به اجرا درآمد و مورد استقبال خوب شهروندان زنجانی قرار گرفت. در برگزاری این برنامه گروه تئاتر آزاد بهاران نقش موثری داشت. (هفته نامه پيام زنجان، 81/5/6)