اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | پنج‌شنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

سلام زنجان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

سلام زنجان

Loading the player...

تهیه کننده: بیژن شفقتیان

تدوین: اصغر باقری

تصویر: حمیدرضا  پارسه، حسن امیدیار، اکبر عبادی، عادل زلفی باهر

صدا: خانم ایمانی - مصطفی ملکی

هماهنگی: سکینه میرزاخانی

برنامه " سلام زنجان" تولید سیمای مرکز زنجان است. این برنامه به عنوان برنامه صبحگاهی روزهای شنبه تا  چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۹ صبح از سیمای استانی مرکز زنجان پخش می شود.

شبکه ای مثل شبکه اشراق که پخش برنامه هایش از اولین ساعات روز شروع می شود در بین ساعات ۸ صبح تا۹ صبح نیاز به برنامه ای دارد مناسب با حال و هوای صبحگاهی که با انرژی خود به مخاطبانش امید و آگاهی به همراه آموزش و آماده ساختن آنان برای کار و تلاش شوند با همین توجیه ساخت برنامه ای با مشخصات یاد شده ضروری می نماید.

برنامه ای مناسب با حال و هوای صبحگاهی که با انرژی خود به مخاطبانش امید و آگاهی مي دهد وآنان را براي كار وتلاش آماده مي كند.  انتخاب موضوعات مطرح شده و همچنين پلاتوهاي برنامه بر اساس محورهاي حضور خداوند در عرصه هاي زندگي، قناعت وساده زيستي، و احترام به والدين طراحي شده‌اند. همينطور با هدف ترويج فرهنگ عفاف و حجاب و اعتمادسازي مخاطبان از كارشناسان و ميهمانان متعدد در زمينه‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ورزش و ...دعوت و طرح موضوع مي‌گردد و با دعوت از افراد موفق روحيه اميد و خودباوري فردي و اجتماعي در جامعه تقويت مي‌شود.
مصاديقي كه به اين برنامه اختصاص مي يابد:
- دين: حضور خداوند در عرصه هاي زندگي
- اخلاق: قناعت و ساده زيستي
- اخلاق: احترام به والدين
- دين: ترويج فرهنگ عفاف وحجاب
- اميد: اعتمادسازي
- اميد: خودباوري فردي و اجتماعي
 

سال تولید: 1396