جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

رژیم مصرف رسانه ای - صفحه داخلی تولیدات فضای مجازی

 

 

معاونت فضای مجازی

رژیم مصرف رسانه ای

رژیم مصرف رسانه ای


 رژیم مصرف رسانه ای

 

تعریف ساده: چه کسی از چه رسانه ای، چه میزان، چه زمانی، در چه مکانی و با چه هدفی استفاده می کند.

 

چگونه رژیم رسانه ای بگیریم:

  • در صورت نیاز وارد فضای مجازی بشویم.
  • در ساعت مشخصی از فضای مجازی استفاده کنیم.
  • به فکر جایگزین باشیم مانند کتاب، مجله و ...
  • همه چیز را نخوانیم
  • همه چیز را نبینیم
  •  

تنبلی و عدم مطالعه شاید ریشه در استفاده زیاد از فضای مجازی داشته باشد.

پس یک رژیم مناسب رسانه ای برای خودمان تهیه کنیم و با پایبندی به آن دچار اضافه باری و یا کم باری اطلاعات نشویم.


دانلود


آدرس کوتاه :