حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۷

رویداد های ورزشی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

رویداد های ورزشی

تهیه کننده و کارگردان: حسین مصطفوی

تصویربردار: حسن امیدیار

تدوین گر: امیر فیلی

"رویدادهای  ورزشی" با رویکرد ورزش در استان تولید سیمای مرکز زنجان است. این برنامه بعد از خبر 23 از شبکه اشراق پخش می شود.

سال تولید: 1396