رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۸

رویداد بزرگ‌ تحول دیجیتال - صفحه داخلی تولیدات فضای مجازی

 

 

معاونت فضای مجازی

رویداد بزرگ‌ تحول دیجیتال

رویداد بزرگ‌ تحول دیجیتال

با حضور دکتر شامی زنجانی،  چهارم اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت  ٩ صبح

✨رایگان

ثبت نام از طریق سایت:

www.zstp.ir

 

آدرس کوتاه :


تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

فضای مجازی مرکز زنجان
فضای مجازی مرکز زنجان
زنجان 1385، خاطرات طنز
زنجان قدیم
معاونت فضای مجازی مرکز زنجان
بیانیه گام دو نامه ای من الغریب الی الحبیب ... به جوانان است
بیانیه گام دوم نامه ای من الغریب الی الحبیب ... به جوانان است
معاونت فضای مجازی مرکز زنجان