جهش تولید | جمعه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

روستای انگوران فاقدمخزن ذخیره آب شرب - نمایش محتوای خبر

 

 

روستای انگوران فاقدمخزن ذخیره آب شرب

شناسه : 357061942

روستای انگوران فاقدمخزن ذخیره آب شرب

آدرس کوتاه :