رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

روزه قلب بهتر از روزه زبان است... - صفحه داخلی تولیدات فضای مجازی

 

 

معاونت فضای مجازی

روزه قلب بهتر از روزه زبان است...

روزه قلب بهتر از روزه زبان است...


??روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شکم است.

??امام علی علیه السلام??

آدرس کوتاه :