جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

روزه زکات بدن - صفحه داخلی تولیدات فضای مجازی

 

 

معاونت فضای مجازی

روزه زکات بدن

روزه زکات بدن


?? رسول خدا(ص) فرمودند:
برای هر چیزی زکانی است و زکات بدنها روزه است.


 

آدرس کوتاه :