یادداشت ها

رشد فزاینده رفاه اجتماعی در استان زنجان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

رشد فزاینده رفاه اجتماعی در استان زنجان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی


توسعه رفاه اجتماعی از اهداف مهم نظام های سیاسی کشورها محسوب می شود و حاکمان حکومت ها تلاش می کنند تا پوشش مناسبی در خدمات رفاهی برای عموم مردم فراهم کنند.

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد بگير و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است. این سازمان در کشور و استان زنجان برای پوشش رفاه اجتماعی فعالیت می کند.

 جمعیت تحت پوشش این سازمان بر اساس آخرین گزارش دفتر آمار سازمان، شامل 13،057،729 نفر بیمه شده اصلی و 2،696،679 میلیون نفر مستمری‌بگیر است که با درنظر گرفتن افراد خانواده، جمعیت تحت پوشش این سازمان به 39،605،514 نفر می‌رسد.

تأمين اجتماعي طي سال هاي اخير در جهت تسهيل و ارتقاء سطح كيفي خدمات، خط مشي ها و جهت گيري نويني را در پيش گرفته است. توجه به تعاملات و جلب مشاركت مخاطبان، اطلاع رساني همگاني، روانسازي و اصلاح فرايند خدمات با استفاده از فناوري روز، ارتباط گسترده و مستمر با تشكل ها  و نهادهای مرتبط با مخاطبان و بهره گيري از راهكارهاي مبتني بر اقناع و استدلال، استفاده از حداكثر توان و دانش سازماني و توسعه كيفي سرمايه انساني از طريق برنامه ريزي و مديريت منابع انساني از جمله مهم ترين رويكردهاي جديد سازمان است.

 

تأمين اجتماعي طي سال هاي اخير در جهت تسهيل و ارتقاء سطح كيفي خدمات، خط مشي ها و جهت گيري نويني را در پيش گرفته است. توجه به تعاملات و جلب مشاركت مخاطبان، اطلاع رساني همگاني، روانسازي و اصلاح فرايند خدمات با استفاده از فناوري روز، ارتباط گسترده و مستمر با تشكل ها  و نهادهای مرتبط با مخاطبان و بهره گيري از راهكارهاي مبتني بر اقناع و استدلال، استفاده از حداكثر توان و دانش سازماني و توسعه كيفي سرمايه انساني از طريق برنامه ريزي و مديريت منابع انساني از جمله مهم ترين رويكردهاي جديد سازمان است.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، چیزی به نام درمان تأمین اجتماعی نبود اما امروز نزدیک به 370 مرکز درمانی در سراسر کشور وجود دارد که شامل 75 بیمارستان و 295 درمانگاه و پلی کلینیک است.

اداره کل بیمه تامین اجتماعی استان زنجان نیز در راستای اهداف سازمان مرکزی خود در استان به ارائه خدمات پرداخته است.  بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد خدمات گسترده درمانی و بیمه ای توسط این نهاد در استان زنجان بوده ایم.  در سطح استان زنجان، دو بیمارستان امام حسین(ع) در زنجان و امید در ابهر و 5 مرکز درمانی سرپایی در شهرهای زنجان، ابهر، خرمدره و خدابنده وجود دارد که همه این مراکز پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایجاد شده اند.

تعداد بیمه شده تامین اجتماعی استان زنجان در سال 1396 به تعداد 179 هزار و 217 نفر بوده است. همچنین تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی استان نیز مطابق با آخرین اطلاعات (1396) به میزان 33 هزار و 38 نفر برآورد شده است.

تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی در استان زنجان طی سال 1356 به تعداد 9 هزار و 475 نفر بود که در سال 1360 به 19 هزار و 716 و در سال 1370 به تعداد 37 هزار و 548 نفر بالغ شده است. این میزان در سال های 1380 به میزان 71 هزار و 480 نفر و 1390 به تعداد 147 هزار و 574 نفر رسیده است.

تعداد بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی استان زنجان مطابق با آخرین آمار ارائه شده به 109 هزار و 814 نفر رسیده است. این تعداد در سال های ابتدایی انقلاب 9 هزار و 289 نفر بوده است. تعداد بیمه شدگان اجباری استان در یک روند توسعه ای به بیش از 19 هزار نفر در سال 1360 رسیده و با ادامه این روند در سال 1380 به 59 هزار و 643 نفر رسیده است. همچنین در سال 1390 تعداد بیمه شده اجباری در استان 101 هزار و 953 نفر بوده است.

سازمان تامین اجتماعی در کشور اقدامات زیادی را عملیاتی کرده که در استان زنجان نیز شاهد این اقدامات هستیم.  طرح حذف دفترچه های درمانی نیز برای اولین بار در مراکز درمانی ملکی سازمان در کشور اجرا شده و خدمات تشخیصی و درمانی به صورت الکترونیکی ارائه می شود که زیرساخت های این طرح از شهریور 97 فراهم گردیده و این طرح هم اکنون در مراکز درمانی طرف قرارداد در سطح استان و کشور نیز در حال اجرا است.

طرح ها و اقدامات اصلاحی و توسعه اي سازمان تأمين اجتماعي در سال های اخیر شتاب بالایی گرفته و شاهد اقدامات مهمی در سطح کشور بوده ایم. از طرح ها و اقدامات اصلاحی و توسعه ای این سازمان می توان به طرح سامان دهي سوابق بيمه شدگان و برپايی نظام نوين اطلاعات و صدور كارنامه سوابق بيمه اي، راه اندازی مؤسسات کارگزاری در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با استناد به تبصره یک بند 4 ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی جهت تکریم ارباب رجوع و روانسازی امور مخاطبان و فراهم سازي زمينه هاي مناسب جهت ارتقاي كيفيت خدمت رساني به مخاطبان از طريق استاندارد سازي و اخذ گواهينامه ايزو توسط شعب بيمه اي، واحدهاي درماني و شركت هاي متعلق به تأمين اجتماعي اشاره کرد.

طرح ها و اقدامات اصلاحی و توسعه اي سازمان تأمين اجتماعي در سال های اخیر شتاب بالایی گرفته و شاهد اقدامات مهمی در سطح کشور بوده ایم. از طرح ها و اقدامات اصلاحی و توسعه ای این سازمان می توان به طرح سامان دهي سوابق بيمه شدگان و برپايی نظام نوين اطلاعات و صدور كارنامه سوابق بيمه اي، راه اندازی مؤسسات کارگزاری در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با استناد به تبصره یک بند 4 ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی جهت تکریم ارباب رجوع و روانسازی امور مخاطبان و فراهم سازي زمينه هاي مناسب جهت ارتقاي كيفيت خدمت رساني به مخاطبان از طريق استاندارد سازي و اخذ گواهينامه ايزو توسط شعب بيمه اي، واحدهاي درماني و شركت هاي متعلق به تأمين اجتماعي اشاره کرد.

 

از جمله این اصلاحات می توان به تغيير اساسي در روش بازرسي از كارگاه ها در جهت بهبود و رفع نارسايي ها، اصلاح روش ارجاع شكايات به هيأت هاي تشخيص مطالبات بدوي و تجديدنظر، اصلاح روش بازرسي از دفاتر قانوني با رويكرد اعتمادسازي بين سازمان و كارفرمايان و تسهيل در جهت پاسخگويي به ارباب رجوع و روانسازي اجراي امور تأمين اجتماعي اغلب شعب در سراسر كشور، اجرای  سيستم زمانبندي ارجاع و پاسخگويي در شعب، صدور مستمري فوت شدگان در يك روز و حكم بازنشستگي در 20 روز اشاره کرد.

تغيير در نحوه توليد و صدور دفترچه درمان بيماران خاص (هموفيلي، تالاسمي و نارسايي كليه) به منظور ارائه تسهيلات لازم و جلب رضايت اين بيماران، صدور و ارائه كارنامه سوابق به كليه بيمه شدگان حوزه درمان تأمین اجتماعی از دستاوردهای انقلاب اسلامی محسوب می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :


صد کلمه