معاونت فضای مجازی

دید و بازدید مجازی با بازیگران سریال ددمان

دید و بازدید مجازی با بازیگران سریال ددماندانلود


آدرس کوتاه :


تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

بخش کارشناسی برنامه خانواده
برنامه خانواده
برنامه خانواده
برنامه گئجه لر
برنامه زنجانا سلام
موشن گرافیک
مدت: 1 دقیقه و 40 ثانیه
گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در روز جهانی قدس