روز شمار تاریخ زنجان

دوم دی

دوم دی


1 - 110 قطعه اشیاي بسیار نفیس و گرانقیمت در منطقه قره پشتلو زنجان کشف شد. اشیاي به دست آمده از آثار هزاره چهارم قبل از میلاد مسیح(ع) تا قرن هشتم هجری قمری است. در جریان حفاری در منطقه قره پشتلو از توابع شهرستان زنجان 110 قطعه اشیا بسیار نفیس و گرانبها کشف شد. اشیا  به دست آمده از آثار هزاره چهارم قبل از میلاد مسیح تا قرن هشتم هجری قمری است و قدمت یک جانشینی استان زنجان را هم ردیف با تمدن های فلات مرکزی ایران مشخص می کند. از نادرترین آثار منحصر به فرد این مجموعه، کاسه سفالی جواهر نشانی است که متعلق به دوران سلوکیان در ایران می باشد و به لحاظ قلت منابع تاریخی از این مقطع زمانی و داشتن کتیبه ای به خط یونانی، دارای ارزش هنری، علمی و تاریخی بسیاری است. ظروف سفالی متعلق به قرن سوم هجری و ظروف سفالی موسوم به سلطان آبادی متعلق به اوایل قرن هشتم هجری با نقوش و طرح های متنوع، در این مجموعه نمایانگر شکوفایی تاریخ تمدن در دوران ایلخانیان در منطقه قره پشتلو زنجان می باشد. همچنین زینت آلات و ادوات رزمی کشف شده از آثاری است که به اواخر هزاره دوم قبل از میلاد مسیح مربوط می شود. اشیاي به دست آمده علاوه بر غنای علمی دارای میلیون ها دلار ارزش مادی است که بعضی از آنها می تواند زینت بخش موزه های هنری جهان باشد(روزنامه اطلاعات، 1366/10/3).