روز شمار تاریخ زنجان

دوم مرداد

دوم مرداد


1 - بزرگترین ساعت آفتابی ایران روز سه شنبه در دانشگاه زنجان به بهره برداری رسید. این ساعت که از نوع ساعت های آفتابی و افقی می باشد توسط مهندس «محمود حسنی» طراحی و در ضلع جنوبی ساختمان های ادارات مرکزی دانشگاه زنجان اجرا شده است. رئیس دانشگاه زنجان (نداف اسکویی) گفت: ساعت آفتابی دانشگاه زنجان به صورت یک آبنما طراحی و اجرا شده ، سنگ در پوش حوض صفحه ساعت را تشکیل می دهد و شاخص زمان آن نیز به طور مجزا و زیبا اجرا شده است. هزینه ساخت این ساعت بالغ بر 60 میلیون ریال از محل طرح جامع محوطه سازی دانشگاه زنجان اعلام شد. جنس این ساعت از مصالح ساختمانی معمولی بوده و با سرامیک های کوچک شش گوش با رنگ های زیبا نما کاری شده است. این ساعت با هشت متر و 84 سانتی متر قطر و 30 سانتی متر ارتفاع. به لحاظ قطر و ارتفاع شاخص بزرگترین ساعت آفتابی کشور به شمار می رود. اعداد نمایان ساعت از ورق برنجی به ضخامت یک میلیمتر اجرا شد. برای نشان دادن ساعت روز، یک عدد انگلیسی و نشان دادن خطوط نیم ساعت ها نیز از نماد ستاره استفاده و اعداد و نمادها روی صفحه ساعت چسبانده شده است. (هفته نامه پيام زنجان، 86/5/3)