روز شمار تاریخ زنجان

دوم آبان

دوم آبان


1 - خواجه شمس¬الدین محمد صاحب¬دیوان جوینی از بزرگترین وزرا، عمال و کتاب ایرانی است که مدت 29 سال با حکمت و کمال و قدرت و کفایت ممالک مغول را اداره کرده و اسباب شوکت دولت هولاگو و جانشینان او شده بود. خواجه شمس¬الدین در عهد خود در کفایت و تدبیر و شوکت و جاه و جلال و ثروت نظیر نداشته و به مزید حکمت و تواضع و فضل دوستی و شعر پروری مشهود بوده و شیرین¬سخن-ترین شعرای فارسی یعنی افصح¬المتکلمین سعدی شیرازی ذکر او و برادرش علاء¬الدین عطاملک جوینی را در قصاید خویش مخلد کرده و چند نفر از بزرگان و علما و شعرای آن زمان مثل خواجه نصیرالدین طوسی و استاد صفی¬الدین ارموی و خواجه همام¬الدین تبریزی و بدرالدین جاجرمی بنام او و افراد دیگر خاندان جوینی کتابها و قصاید ساخته و پرداخته¬اند و نام ایشان را که در السنه و افواه مشهور و مذکور بوده برای اخلاف نیز با ذکری به خیر به یادگار گذاشته¬اند. خواجه پس از قتل سلطان احمد چون شنید که ارغون به جای او جلوس کرده است درصدد برآمد که راه هند پیش گرفته و بقیه عمر را در آن دیار به سر برد ولی چون از بابت خاندان و متعلقان خود آسوده خاطر نبود تصمیم گرفت که پیش ایلخان بیاید امیر بوقا خواجه را به خدمت ارغون خان برد و ایلخان او را مورد نوازش قرار داد ولی هنگامه جویانی که به تحریک دشمنان خواجه به خصومت او برخاسته بودند در نزد ایلخان خواجه را به مسموم نمودن پدر ارغون متهم ساختند حکم قتل خواجه از طرف ایلخان صادر شد و مأمورین او را طرف عصر روز دوشنبه چهار شعبان سال 683 در نزدیکی اهر آذربایجان کشتند و چهار پسر او یحیی و فرج¬الله و محمود و اتابک را در همانسال و نواده او علی پسر خواجه بهاء¬الدین محمد و منصور پسر عطاملک را در سال 688 و خواجه شرف الدین هارون پسر صاحب¬دیوان را در سال 685 به قتل آوردند و دودمان جوینی به این شکل مولم برافتاد(هشترودی، 1381: 105).
2- عده¬اي از نمايندگان انجمن شهرستان زنجان خواستار آزادي و بازگشت حضرت آيت¬الله عزالدين حسيني زنجاني به زنجان شدند. آنها در نامه¬اي که تسليم انجمن کردند اعلام داشتند: چند سال قبل روي اغراض شخصي عده¬اي از مأموران گزارشهاي خلاف حقيقت درباره حضرت آيت¬الله به مرکز ارسال شد و به دنبال آن ايشان به شهر مشهد تبعيد شد. جا دارد نسبت به آزادي و بازگشت حضرت آيت¬الله، امام جمعه زنجان اقدام شود(بيات، 1386: 422).
3 - رضا میر کریمی کارگردان فیلم «زیر نور ماه» جایزه طاووس نقره¬ای سی و سومین جشنواره بین¬المللی فیلم 2002 هند را دریافت کرد. به گزارش ایرنا، لعل کریشنا ادوانی، معاون نخست وزیر هند، جایزه طاووس نقره¬ای جشنواره بین المللی فیلم هند را طی مراسمی به کارگردان ایرانی تقدیم کرد. در این مراسم که جمعی از مقامات ارشد هندی و گروه کثیری از کارگردانان، هنرپیشگان و علاقه¬مندان به صنعت سینما حضور داشتند، جایزه طاووس طلایی جشنواره بین-المللی فیلم هند به فیلم روسی«نامه¬ای به الیزا» به کارگردانی ایگور ماسلینیکوف اهدا شد. (هفته¬نامه پیام زنجان: 1381/8/2)